Algemene voorwaarden

Lees de Algemene Voorwaarden a.u.b. zeer zorgvuldig door. Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen ([email protected]).

De Algemene Voorwaarden van Petozzi zijn van toepassing op elk aanbod van Petozzi en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Petozzi en de klant. Door te bestellen en het vakje bij de bestelling aan te vinken, accepteer je de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Petozzi, nadat je de mogelijkheid hebt gehad de voorwaarden te downloaden en door te nemen. Petozzi behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Op de tot stand te komen koopovereenkomst zijn altijd de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing. 

De Algemene Voorwaarden zijn op de homepage van de website van Petozzi (www.petozzi.com) te raadplegen, op te slaan en te printen. 

Petozzi is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61202835.
BTW nummer: NL854251534B01
Kruisstraat 10a
5211 DV Den Bosch

1.    Totstandkoming van de overeenkomst
De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door klant een bestelling bij Petozzi wordt geplaatst en deze bestelling door Petozzi digitaal wordt bevestigd (orderbevestiging per e-mail).

2.    Prijzen en kosten
De op de website vermelde prijzen zijn standaard in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 
Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Bij druk- en zetfouten is Petozzi niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

3.    Verzendkosten
Petozzi brengt een bijdrage voor de verzendkosten in rekening. De verzendkosten worden automatisch toegevoegd tijdens de check out.
Nederland: € 3,95 per bestelling. Bestellingen boven de €50,00 worden gratis verzonden. In het geval van afgeprijsde artikelen worden bestellingen boven de €200,00 gratis verzonden.
Verzendkosten naar overige landen kunnen geraadpleegd worden onder het kopje 'Verzenden, ruilen & retourneren'.

4.    Betaling
U kunt betalen via iDEAL, Paypal, Bancontact of via bankoverschrijving. Betalingsverkeer loopt via Sisow, daarom dient u hen als begunstigde te zien bij het betaalproces. Petozzi levert het artikel, nadat de betaling door haar is ontvangen. Betaling dient plaats te vinden binnen 2 dagen na het plaatsen van de bestelling. De levertijd vangt aan op het moment dat Petozzi de betaling heeft ontvangen. Op het moment dat Petozzi binnen 5 dagen geen betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd om de koopovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder enig recht van de klant op schadevergoeding. 

5.    Levering 
Petozzi verstuurt pakketten met Fietskoeriers.nl. Na ontvangst van de bestelling ontvangt u direct een orderbevestiging per mail. Indien de bestelde artikelen onverhoopt niet voorradig zijn neemt Petozzi binnen 2 werkdagen contact met u op.  Zodra Petozzi de betaling heeft ontvangen, gaan wij de bestelde artikelen voor u inpakken. Petozzi biedt de bestelde artikelen binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling aan bij Fietskoeriers.nl. Wij streven hierbij altijd naar een zo spoedig mogelijke levering. Indien de levertijd de termijn van 30 dagen overschrijdt, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden en ontvangt u het geld binnen 30 dagen terug op uw rekening. Dit geldt niet als de partijen onderling een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.
Petozzi is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van de bestelde artikelen door de bezorgdienst. Bij schade aan de verpakking bij levering moet u vóór opening contact opnemen met Petozzi, bij gebreke waarvan Petozzi niet gehouden is uw klachten in behandeling te nemen. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.

6.    Productaansprakelijkheid
Petozzi is niet de producent van de te leveren artikelen en niet aansprakelijk voor gebreken in de artikelen. Bij schade als gevolg van gebreken in de artikelen, dient u Petozzi hierover direct in te lichten, waarna Petozzi u zal doorgeleiden naar de producent.

7.    Retourneren & Ruilen.
Indien (een deel van) de bestelling onverhoopt niet aan de wensen voldoet, kan de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden. Retourzendingen dienen vooraf via e-mail ([email protected]) kenbaar gemaakt te worden.
Vermeld in de e-mail in ieder geval:
- naam
- ordernummer 
- product
- reden van retour
Vervolgens dien je de ongebruikte artikelen te retourneren aan Petozzi. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn, de kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking (incl. labels) van het artikel onbeschadigd is en het artikel niet in gebruik genomen is. Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt Petozzi binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen het betaalde bedrag terug. Petozzi behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden. Petozzi behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen door de klant zijn teruggestuurd. 

Als de maat of kleur van het artikel dat u besteld heeft niet naar wens is, dan kunt u dit altijd ruilen (mits voorradig). De verzendkosten hiervan zijn voor rekening van de klant. De aanvraag dient altijd vooraf via e-mail ([email protected]) kenbaar gemaakt te worden. Zodra uw aanvraag door ons bevestigd is kunt u de artikelen aan ons retour zenden.

8.    Overmacht
Petozzi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Petozzi en transportstagnatie.

9.    Intellectueel eigendom
Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Petozzi (www.petozzi.com) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Petozzi te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. De website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijke beschermd. Petozzi is auteursrechthebbende.

10.    Klachten
Petozzi streeft naar tevreden klanten. Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan graag een e-mail sturen aan [email protected]. Wij zullen dan in overleg op zoek gaan naar een juiste oplossing.

11.    Privacy 
Petozzi vindt het belangrijk dat de door consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Petozzi gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betaling transacties en bezorging van de bestelling.

12.    Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Petozzi en de klant.

Aldus opgemaakt te Berlicum op 3 november 2014.